کد بارش برف در وبلاگ


کد بارش برف در وبلاگ

اگر دوست داريد در وبلاگ شما برف ببارد كافي است كد اين بخش را در جاي مناسبي از قالب وبلاگ خود مثلا در آخر همه ي كدها يا در بخش كدهاي اختصاصي كاربر در بخش تنظيمات وارد نماييد تا اين كد كه در گروه كدهاي زيبا كنند قرار ميگيرد به وبلاگ شما هم افزوده شود فقط توجه داشته باشيد كه اگر زمينه ي وبلاگ شما كامل سفيد است بهتر است از اين كد استفاده ننماييد زيرا از آنجا كه دانه هاي برف به رنگ سفيد هستند ديده نخواهند شد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد جواد مافی