متن متحرک


متن متحرک

متون متحرك را حتما در بسياري از سايت ها و وبلاگها ها ديده ايد اين متون به وسيله ي يك كد ساده ساخته ميشوند كه من در اين جا آنرا آموزش ميدهم . اين كد در واقع اين قابليت را دارد كه متن ، تصوير و يا هر دو را در چهار جهت (چپ به راست ، راست به چپ ، بالا به پايين و پايين به بالا به حركت در آورد ، به اين كد در اصطلاح ماركويي ( marquee  ) گفته ميشود .

من سعي ميكنم همه چيز را در مورد اين كد توضيح دهم تا بتوانيد از هر جنبه كه مد نظرتان است از اين كد استفاده كنيد و در استفاده از كدها دچار مشكل نشويد و نيز براي هركد مثالي ميزنم كه ميتواند به شما در استفاده از اين كد كمك زيادي كند اگر در اينجا كد آنگونه كه گفته شده نمايش داده نميشود نگران نباشيد زيرا نتيجه كار شما مطابق آموزش خواهد بود.

*  به كد زير توجه كنيد تا بتوانيد با توجه به توضيحات و مثالهايي كه در ادامه مياورم كد را مطابق ميلتان ويرايش كنيد

 

متن متحرك

متن متحرك بالا بطور مستقيم از كپي كردن كد بالا بوجود آمده حال من يكي يكي پارمترهاي موجود در كد بالا را با ذكر مثال تغيير ميدهم تا شما علاوه بر بدست آوردن كد خود تا حدودي به ماهيت اين كد كه به زبان اچ تي ام ال است آشنا شويد و به نوعي من به شما اچ تي ام ال را آموزش داده باشم

1) با تغيير عبارت عبارت  right  در مقابل عبارت  direction  در خط او كد به عبارت  left  متن شما به جا از چب به راست ، از راست به چپ حركت خواهد كرد كه براي متون انگليسي كاربرد دارد و اگر متن شما فارسي است اين پارامتر را تغيير ندهيد

مثال 1  :  mjmafi.blogfa.com

حتي با تغيير اين پارامتر به up   ميتوانيد متن را از پايين به بالا  متن متحرك  حركت دهيد

و با تغيير آن به  down آنرا از بالا به پايين  متن متحرك  حركت دهيد

2)پارامتر بعدي كه آنهم در خط اول كد قرار دارد bgcolor است كه مشخص كننده ي رنگ پيش زمينه ي متن متحرك است و من در اينجا براي آن مقدار 008000 را وارد كرده ام كه معادل رنگ نقره اي است و همانطور كه ميبينيد در كدها رنگ پيش زمينه هم به همين رنگ است ولي اگر شما مايل باشيد ميتوانيد كد رنگ ديگري را وارد كنيد براي مثال من اگر در به جاي كد رنگ نقره اي كد صورتي را وارد كنم نتيجه بصورت   متن متحرك  خواهد بود براي دسترسي به كد رنگها كليك كنيد : ( كليك )

3) اگر بخواهيد عرض متن متحرك را تغيير دهيد در خط دوم در مقابل عبارت  width كه همكنون مساوي 400 است و بر حسب پيكسل ميباشد عدد مورد نظر خود را وارد كنيد مثلا اگر ميخواهيد عرض آن كم باشد عدد 100 متن متحركو اگر ميخواهيد عرض آن زياد باشد عدد500  متن متحركرا وارد كنيد

4) در خط دوم پارامتري بنام height وجود دارد كه اين هم همانند قبلي است با اين تفاوت كه اين پارامتر ارتفاع را مشخص ميكند و تغيير آن در مواقعي نياز است كه بخواهيد متن خود را از بالا به پايين يا از پايين به بالا به نمايش در آوريد . مقدار اين پارامتر در كد بالا مساوي 20 است كه اگر بخواهيد ميتوانيد مقدار بيشتر يا حتي مقدار درصدي را وارد كنيد در ضمن لازم نيست كه عرض و ارتفاع شما هر دو برحسب درصد يا پيكسل باشد بلكه ميتوانيد مثلا براي ارتفاع از مقدار پيكسل يعني وارد كردن عدد بتنهايي و براي عرض مقداري به درصد وارد كنيد مثال اين پارامتر:  همان طور كه در مثال ميبينيد من مقدار dirction را مساوي up قرار داده ام

5) رنگ متن در كد بالا مساوي آبي يعني  FF00FF قرار داده شده كه ميتوانيد در صورت تمايل  كد رنگ ديگري را وارد كنيد

6) اندازه ي قلم را من در كد بالا مساوي 12 قرار داده ام كه آنهم قابل تغيير است

7) اما پارامتري كه شايد برايتان بيشتر از بقيه جالب باشد پارامتر  behavior ميباشد كه مشخص كننده ي نوع حركت متن است و ميتواند يكي از مقادير scroll  - slide alternate  باشد كه در كد بالا مساوي  scroll    است و به اين صورت است كه متن از يك جهت وارد و از جهت ديگر خارج ميشود ولي اگر اين مقدار را پاك كنيد و آن را مساوي slide   قرار دهيد متن از يك سمت وارد و در سمت ديگر متوقف ميشود متن متحركو مقدار  alternate  هم متن را در هر دو جهت به حركت در آورده و متن مانند يك توپ پس از برخورد به ديواره بر ميگردد  متن متحرك

8)  پارامتر scrollamount مشخص كننده ي سرعت حركت متن است و من آنرا در كد بالا مساوي 5 قرار داده ام كه بايد حداقل عدد يك و پيشنهاد ميكنم عددي بزرگتر از 10 را وارد نكنيد

8) در آخر ميتوانيد به جاي عبارت  متن متحرك  در كد بالا متن خود را وارد كنيد توجه داشته باشيد كه شما ميتوانيد به جاي متن ساده اگر بخواهيد كدهاي اچ تي ام ال را كه حاوي عكس و ساير عناصري كه ميتوانند در وب به نمايش در آيند باشد را وارد كنيد فقط توجه داشته باشد كه بايد بصورت كد اچ تي ام ال باشند  مثلا ميتوانيد ابتدا در بخش پست مطلب جديد مطلب خود را در حالت غير اچ تي ام ال بنويسيد و همه عناصر مانند عكس و متن را وارد كنيد و مشخصه هاي آنها مانند رنگ متن اندازه ي فونت و غيره را مشخص و سپس به حالت اچ تي ام ال برويد و تمام كدها را با كپي و پيست جايگزين عبارت متن متحرك در كد بالا كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد جواد مافی